2014 Ridderkamp King Arthur

 
 
Melodie: Land van Maas en Waal
 
Refrein:
In burchten en kastelen,
in een and're tijd,
dansten jonkvrouwen met ridders
en ze hadden alle tijd.
Daar werd ook de schildknaap
tot ridder opgeleid
een hofnaar was tot groot vrmaak
voor de jonkheers vrije tijd
en de minstreel en de page, ja
die lachten allemaal
en de ridder wel als laatste
want zijn pak, dat was van staal.
 
Couplet:
Dampende steden met muren erom
Het gonsde van de mensen en ze waren lang niet dom
Zo zochten ze beschutting
achter een grote poort
dan werden ze van buitenaf door niemand meer gestoord.
We zijn nu in de riddertijd beland
waar burchten en kastelen zijn en boeren op het land.
Ze moesten echt hard werken
in ruil voor veiligheid
maar ook voor lekker feesten maakten ze wel even tijd.